Smile Central

Mask page header
Page header
Breadcrumb background

เทคโนโลยีทางทันตกรรม

Breadcrumb background

เครื่องมือวัดระดับความเสถียรของรากเทียม (Osstell) ที่ทันสมัยของทาง Smile Central

Facebook share button
Detail container background

ระดับความแน่น และความเสถียรของรากเทียมเป็นสิ่งที่บอกได้ยากเมือเราเพิ่งเริ่มใส่รากเทียม Ostell สามารถวัดระดับความมั่นคงของรากเทียมที่เราใส่ตั้งแต่เริ่มต้น และยังสามารถวัดระดับการพัฒนาการของการเชื่อมของกระดูกขากรรไกรกับรากเทียมได้อีกด้วย

เครื่องมือถอนฟันแบบไม่กระทบกระเทือน (Benex: Atraumatic tooth extraction system)

Benex®-Control (Root Extraction System) เป็นเครื่องมือถอนฟันที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อเหมาะสำหรับการถอนฟันที่หักเหลือเฉพาะรากฟันหรือรากแตก ในกรณีที่ม่สามารถใช้คีมถอนฟันจับได้ ด้วยการออกแบบเครื่องมืออันทันสมัยทำให้สามารถถอนรากฟันออกได้อย่างง่ายดาย โดยไม่มีการทำลายกระดูกรอบรากฟัน และกระดูกขากรรไกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่ต้องการใส่รากเทียมทันทีหลังจากถอนฟัน มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษากระดูกโดยรอบให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเพื่อความสำเร็จของรากเทียม

PRF (PRFM) describes a method of using all-natural platelet gel from the patient’s body to stimulate bone and soft tissue growth for faster healing. It is very effective in speeding up the patient’s healing process in dental implant and bone regenerative surgery.

Surgical applications in a Periodontal Office setting include guided tissue regeneration, ridge augmentation, sinus grafting, socket preservation, connective tissue grafting, periodontal surgery with osseous recontouring, bone grafting and even implant placement surgery.

ที่คลินิกทันตกรรม สไมล์เซ็นทรัล เราเตรียมเครื่องฉายรังสีเอ็กซ์ และระบบประมวลผลฟิล์มไว้ที่คลินิกของเราอย่างพรั่งพร้อม ซึ่งทำให้คนไข้ทุกคนที่มารับบริการได้ทราบถึง วิธีการรักษาที่ถูกต้อง เหมาะสม และรวดเร็วตั้งแต่ครั้งแรกที่มา

เครื่องฉายรังสีเอ๊กซ์สำหรับการถ่ายภาพรังสี ฟัน กระดูกรองรับฟัน ใบหน้าและ กระโหลกศีรษะ

เครื่องฉายรังสีเอ๊กซ์สำหรับการถ่ายภาพรังสี ระบบดิจิตอล

เครื่องเอ็กซเรย์ฟันคอมพิวเตอร์พาโนราม่าและเซฟาโลแกรมแบบดิจิตอลความเร็วสูง ซึ่งใช้เวลาในการถ่ายภาพเพียง 6 วินาทีสำหรับแบบ Cephalo และ 5 วินาทีสำหรับแบบ Panorama เครื่องจะทำการจับตำแหน่งภาพอัตโนมัติ โดยแสงของเครื่องจะทำการหาตำแหน่งที่ดีที่สุด โดยคนไข้ไม่ต้องขยับตัว

ข้อดีของการถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรมด้วยระบบดิจิตอล

  • 1. ไม่ต้องเสียเวลาในการรอการล้างฟิลม์ เนื่องจากภาพรังสีจะปรากฏบนจอ คอมพิวเตอร์ทันทีหลังการถ่ายภาพรังสี
  • 2. ลดขั้นตอนในการให้ได้มาซึ่งภาพรังสีโดยรวม ทำให้เกิดความผิดพลาดทางการแสดงผล และการแปลผลที่แม่ยยำขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับระบบฟิลม์
  • 3. ภาพถ่ายรังสีในระบบดิจิตอลสามารถ ถูกปรับค่าความเข้ม ความสว่าง ของภาพเพื่อชดเชยความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการถ่ายภาพรังสี เช่น การใช้ปริมาณรังสีที่มาก หรือน้อยเกินไป หรือการที่ผู้ป่วยอาจมีการเคลื่อนไหวเล็กน้อย อย่างไรก็ตามภาพรังสีที่ได้จากการถ่ายครั้งแรกก่อนการปรับแต่งจะถูกกลับไว้เสมอ
  • 4. ช่วยในการส่งต่อข้อมูลหรือ การการแชร์ข้อมูลระหว่างทันตแพทย์และผู้ป่วย
  • เพื่อการวิเคราะห์ และวางแผนการรักษาที่แม่นยำ ด้านทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมรากเทียมทันตกรรมรักษาราก รวมถึงงานศัลยศาสตร์ช่องปาก

เครื่องเอ๊กซเรย์ในช่องปาก

เครื่องเอ็กซเรย์ฟันฟิล์มเล็กนี้ ใช้เวลาในการถ่ายน้อยกว่า 10 วินาที แสดงผลและให้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

เครื่องอุดคลองรากฟัน (SuperEndo-Beta and thermoplastic gutta purcha)

เป็นเครื่องกำเนิดความร้อน ใช้สำหรับอุดคลองรากฟันด้วยวิธี Warm Gutta Percha Technique โดยเครื่องจะส่งผ่านความร้อนจากปลายเครื่องมือไปหลอมกัตตาเปอร์ชาภายในคลองรากฟัน สามารถปรับระดับความร้อนได้หลายระดับ เป็นเครื่องกำเนิดและถ่ายเทความร้อน โดยให้ความร้อนสูงแบบฉับพลันบริเวณปลาย TIPS ทำให้กัตตาเปอร์ชาเหลวและทำให้เติมเต็มคลองรากฟันได้อย่างทั่วถึง เหมาะกับการรักษาคลองรากฟัน

Close sidebars