Smile Central

โปรโมชั่นจัดฟันแบบใส

โปรโมชั่นจัดฟันแบบใส
Breadcrumb background

อัตราค่าบริการ

Breadcrumb background
Detail container background

โปรโมชั่น จัดฟันแบบใส

การจัดฟันแบบใส หรือ Invisalign สามารถแบ่งได้ 3 แบบ

  • Invisalign i7
  • เป็นการจัดฟันที่มีชิ้นจำนวนเครื่องมือจัดฟันแบบใสหรือเรียกอีกอย่างว่า”ถาดจัดฟัน” เพียงแค่ 7 ชิ้น ซึ่งเหมาะกับคนที่ต้องการแก้ไขฟันเพียงเล็กน้อย เช่น คนที่เคยจัดฟันมาแล้ว แล้วไม่ได้ใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน “รีเทนเนอร์” ฟันจึงกลับมาเก หรือ ห่างเล็กน้อย ราคา 49,000 บาท

  • Invisalign Lite
  • มีจำนวนชิ้นเครื่องมือจัดฟัน 14 ชิ้น การจัดฟันประเภทนี้ เหมาะกับผู้ที่มีฟันห่าง ฟันซ้อนเก ระดับเล็กน้อย

  • Invisalign Full
  • มีจำนวนชิ้นเครื่องมือจัดฟันไม่จำกัดจำนวน การจัดฟันประเภทนี้ สามารถแก้ไขความผิดปรกติของฟันได้มากที่สุด สามารถแก้ไขปัญหาฟันยื่น ฟันซ้อนเก ฟันห่าง ฟันสบคร่อม ได้ทุกรูปแบบ ทั้งนี้การเลือกชนิดของการรักษา จำเป็นต้องเข้ารับการปรึกษาจากทันตแพทย์จัดฟันแบบใส เพื่ออธิบายถึงปัญหา และ วางแผนการรักษาโดยแนะนำชนิดของการรักษาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

**หมายเหตุ ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าเคลียร์ช่องปาก เช่นการขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ทุกประเภทของการจัดฟันแบบใส Invisalign สามารถผ่อนชำระ 0% ได้สูงสุด 6-10 เดือน โดยผ่านบัตรเครดิต ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงไทย

49,000 หมดเขต -
Close sidebars