Smile Central

โปรโมชั่นฟอกสีฟัน

โปรโมชั่นฟอกสีฟัน
Breadcrumb background

อัตราค่าบริการ

Breadcrumb background
Detail container background

โปรโมชั่นฟอกสีฟัน

การฟอกสีฟันด้วยแสง Blue Light การใช้แสงสีฟ้าและอุณหภูมิที่ต่ำกว่าแสงเลเซอร์ โดยการใช้แสงสีฟ้าที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงพิเศษ ทำให้กระบวนการของการฟอกสีฟัน เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ระยะเวลาที่ใช้ในการฟอกสีฟันประมาณ 30-60 นาที ไม่ทำลายผิวเคลือบฟัน และไม่ทำให้ฟันเกิดความเสียหาย ข้อดี คือสามารถฟอกสีฟันได้ในระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง โดยไม่ต้องเสียเวลาทำเองที่บ้าน

พิเศษ! 4,900 บาท จาก ราคาปกติ 6,500 บาท

ตั้งแต่ 28 สิงหาคม – 30 กันยายน 2558

4,900 หมดเขต 30 ก.ย. 58
Close sidebars