Smile Central

Detail container background

Bullet icon คำถามที่พบบ่อย

ทำไมต้องใส่รากเทียม

เหตุผลหลักของผู้เข้ารับการรักษารากเทียมคือ เพื่อสุขภาพฟันและช่องปากที่ดี ,เพิ่มความมั่นใจในชีวิตประจำวัน ,ความสุขที่มากขึ้นในการรับประทานอาหาร หรือไม่อยากใส่ฟันปลอมถอดได้


รากเทียมทำจากวัสดุอะไร เป็นอันตรายต่อร่างกายหรือไม่

รากเทียมทำจากวัสดุไทเทเนียม ปกติร่างกายของคนเราจะไม่ยอมรับและต่อต้านวัสดุที่เข้าไปในร่างกาย แต่ไทเทเนียนเป็นวัสดุที่ร่างกายยอมรับ และกระดูกจะทำการจับยึดกับไทเทเทียมเพื่อความมั่นคงของฟันใหม่ที่คนไข้จะได้รับ


ต้องใช้เวลารักษานานแค่ไหน

การปลูกรากเทียมโดยทั่วไปแล้วจะใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือน แต่อย่างไรก็ดีหากฟันและกระดูกอยู่ในสภาพที่ดีมาก เวลาในการรักษาก็อาจลดลงได้อีกเช่นกัน


ปลูกรากเทียมโดยใช้เวลาไม่นานทำได้หรือไม่

ได้ โดยการทำ immediate load ซึ่งคุณหมอจะทำการรวบขั้นตอนที่ต้องกินเวลานานหลายเดือน เหลือเพียงแค่วันเดียว คือ ทำการปลูกรากเทียม ใส่เดือยรองรับฟัน และใส่ครอบฟันชั่วคราว ทันที แต่อย่างไรก็ดี การรักษาแบบนี้ต้องได้รับคำปรึกษาจากทันตแพทย์เฉพาะทางเพื่อดูสภาพของกระดูกและฟันก่อน ว่าสามารถทำได้หรือไม่


หากต้องการปลูกรากฟันเทียมมากกว่าหนึ่งซี่ทำได้หรือไม่

การปลูกรากฟันเทียมสามารถทำพร้อมกันได้มากกว่าหนึ่งซี่ หรืออาจมากถึงการทำรากเทียมเพื่อบูรณะฟันใหม่ทั้งช่องปากเช่น การปลูกรากเทียมรองรับสะพานฟันทั้งขากรรไกร , การปลูกรากเทียมรองรับฟันปลอม


รากฟันเทียมมีอายุการใช้งานกี่ปี

การรักษาด้วยการปลูกรากเทียมนี้หากได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและเข้ารับการตรวจสภาพฟันอย่างสม่ำเสมอ รากเทียมนี้ก็สามารถมีอายุการใช้งานได้เสมือนฟันแท้ซี่อื่นๆ


ผลของการปลูกรากฟันเทียมมั่นใจได้แค่ไหน

จากผลการวิจัย และการเก็บสถิติ อัตราการปลูกรากเทียมสำเร็จจะอยู่ที่ประมาณ 90-95% อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับสภาพของโครงสร้างฟันของแต่ละบุคคลด้วย ดังนั้นจึงควรปรึกษากับทันตแพทย์ก่อนเข้ารับการรักษา เพื่อหาวิธีการรักษาที่เหมาะกับแต่ละบุคคลและให้ตรงกับความต้องการของคนไข้


การปลูกรากฟันเทียมมีข้อจำกัดอย่างไร

ข้อจำกัดของผู้ที่ต้องการเข้ารับการทดแทนฟันด้วยรากฟันเทียมนั้นมีน้อยมาก อย่างไรก็ดี กลุ่มคนที่มีอาการนอนกัดฟันรุนแรงหรือเป็นโรคเบาหวานชนิดควบคุมน้ำตาลไม่ได้อาจต้องเข้ารับคำปรึกษาจากทันตแพทย์เฉพาะทางก่อน


Close sidebars