Smile Central

Detail container background

Bullet iconประโยชน์ของการจัดฟันแบบใสไร้เหล็ก

สามารถถอดใส่เองได้อย่างสบาย

ประโยชน์ของการจัดฟันแบบใสไร้เหล็ก เป็นการจัดฟันเพื่อไม่ให้ใครมองเห็น ด้วยเครื่องมือจัดฟันแบบพลาสติกใส ใส่สบาย ไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อภายในปาก นอกจากนี้ ยังสามารถถอดออกได้อย่างง่ายดาย ในขณะการแปรงฟันและการรับประทานอาหาร นอกจากนี้การจัดฟันแบบใสไร้เหล็กนี้จะทำให้คุณมีรอยยิ้มที่สวยงามปราศจากเหล็กจัดฟัน


สุขภาพปากดีขึ้น

การจัดฟันที่ทำให้ฟันบีบตัวเข้าหากันหรือขยายตัวออกไปนั้น สามารถทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้ เช่น เหงือกบวม เหงือกอักเสบแดง และร่องลึกปริทันต์ โรคเหล่านี้ล้วนเป็นสัญลักษณ์ของโรคเกี่ยวกับเหงือกทั้งสิ้น แต่การจัดฟันแบบใสไร้เหล็กนั้น นอกจากจะทำให้สุขภาพฟันแข็งแรงขึ้นแล้ว ยังช่วยทำให้มั่นใจได้ว่า ฟันจะถูกจัดให้เหมะสมกับสุขภาพช่องปากด้วย


สุขภาพเหงือกดียิ่งขึ้น

จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยพบว่าการจัดฟันแบบใสไร้เหล็กสามารถช่วยทำให้สุขภาพเหงือกดีขึ้นได้ เนื่องจากการจัดฟันที่ถูกต้องจะทำให้เหงือกบริเวณรอบๆฟันเข้าที่ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังทำให้สามารถแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันได้ตามปกติ จึงช่วยทำให้ลดปัญหาโรคฟันผุและโรคเหงือกได้


การทำความสะอาดง่ายขึ้น

การจัดฟันแบบเหล็กทั่วไปนั้น จะมีแบรกเกตและลวด ซึ่งเป็นตัวจับคราบอาหารและคราบพลัค แต่การจัดฟันแบบใสไร้เหล็กไม่มีเครื่องมือใดๆติอยู่ที่ฟัน จึงช่วยให้ลดโอกาสเกิดคราบพลัค และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ง่าย


ทำให้การเคี้ยวและการพูดดีขึ้น

สำหรับหลายๆคนแล้ว ตำแหน่งฟันและขากรรไกรที่ไม่เหมาะสมนั้น อาจก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวการพูดและการเคี้ยวอาหารได้ เราจึงแนะนำการจัดฟันแบบใสไร้เหล็กซึ่งจะสามารถทำให้แก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้เช่นกัน ตำแหน่งของฟันที่ถูกต้องและเหมาะสมจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะกระดูกและข้อต่อขากรรไกร รองรับน้ำหนักมากเกินไป


ลดความเสี่ยงการบาดเจ็บและผิดปกติของการสวมใส่

เครื่องมือจัดฟันเป็นพลาสติกใส ไม่มีส่วนมีคม จึงไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อในช่องปาก

Close sidebars