Smile Central

Detail container background

Bullet iconถามตอบปัญหาอินวิสไลน์

การที่พบทันตแพทย์ท่านใดก็สามารถเข้ารับการรักษาจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ (Invisalign) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้ใช่หรือไม่

ไม่ได้ เนื่องด้วยเพราะทันตแพทย์ที่จะสามารถให้รักษาด้วยการจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ (Invisalign) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้นั้น จะต้องผ่านการเข้ารับการอบรมจนได้รับการรับรองจาก Invisalign เท่านั้น จึงจะสามารถทำการรักษาการจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ (Invisalign) ได้


ปัจจุบันมีผู้เข้ารับรักษาจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ (Invisalign) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์จำนวนเท่าไหร่ ?

ปัจจุบัน มีผู้ที่เข้ารับการรักษาจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ (Invisalign) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์มี มากกว่า 2,000,000 คน และจำนวนผู้ที่เข้ารับการรักษามีการเพิ่มขึ้นในแต่ละวันอีกด้วย


การจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ (Invisalign) มีค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการรักษาอย่างไร

สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ (Invisalign) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ขึ้นอยู่กับสภาพฟันของผู้ที่เข้ารับการรักษาแต่ละท่าน ทั้งนี้ทางทันตแพทย์จัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ได้มีทางเลือกให้กับผู้มาเข้ารับการรักษาหลายทาง เพื่อที่ผู้ที่เข้ารับการรักษาสามารถประมาณการในส่วนของค่าใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม


ผู้ที่เข้ารับการจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ (Invisalign) ควรอยู่ในช่วงอายุใด

การจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ (Invisalign) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ รองรับผู้รับบริการได้หลายกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มวัยรุ่นไปจนถึงกลุ่มวัยทำงานหรือกลุ่มวัยสูงอายุ


ในกรณีที่ผู้รับการรักษาจัดฟันแบบติดอุปกรณ์เหล็ก (Metal,Damon,Ceramic)สามารถเปลี่ยนการรักษามาเป็นการจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ (Invisalign) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้หรือไม่

ผู้รับการรักษาจัดฟันแบบติดอุปกรณ์เหล็ก (Metal,Damon,Ceramic) สามารถเปลี่ยนมาจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ (Invisalign) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ได้ คลินิกเรามีทันตแพทย์เฉพาะทางการในการจัดฟัน คอยแนะนำให้คุณ เพียงคุณเข้ามารับคำปรึกษา เพื่อที่ทันตแพทย์จัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ จะทำการวางแผนและกำหนดวิธีการรักษาที่ดีและเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ที่เข้ารับการรักษาทุกท่าน


ในระหว่างการเข้ารับการรักษาจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ (Invisalign) ผู้ที่เข้ารับการักษาจะได้รับความเจ็บปวดมากน้อยเพียงใด?

โดยส่วนใหญ่ผู้ที่เข้ารับการรักษาจะรู้สึกระคายเคืองและไม่สะดวกสบายในช่วง 2-3 วันแรก ของการรักษาในแต่ละขั้นตอน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติของการจัดฟันและจะมีความรู้สึกของแรงกดดันอยู่ด้วยเพียงเล็กน้อย เพราะด้วยระบบการจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ (Invisalign) นั้นกำลังทำงานอยู่ตลอดเวลา โดยจะค่อยๆเคลื่อนฟันไปในตำแหน่งที่กำหนดไว้ตามวิธีการรักษาซึ่งการเข้ารับการรักษาวิธีนี้เป็นวิธีเดียวที่ผู้ที่เข้ารับการักษาเจ็บปวดน้อยที่สุดในขณะที่ฟันเคลื่อนตัวเมื่อเทียบกับการรับการรักษาจัดฟันแบบติดอุปกรณ์เหล็กทั่วไป


ช่วงที่เข้ารับการรักษาจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ (Invisalign)ผู้ที่เข้ารับการรักษามีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารอย่างไรบ้าง?

การจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ (invisalign) จะทำให้ผู้ที่เข้ารับการรักษาไม่มีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารเมื่อเทียบกับการจัดฟันแบบติดอุปกรณ์เหล็ก และไม่ต้องระวังเครื่องมือหลุดระหว่างรับประทานอาหาร เพราะผู้ที่เข้ารับการรักษาสามารถถอดเครื่องมือจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ (Invisalign) ออกได้ระหว่างรับประทานมื้ออาหารในช่วงวัน และสิ่งที่สำคัญคือ ผู้ที่เข้ารับการรักษาควรที่จะแปรงฟันทุกครั้งหลังรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพในช่องปากของผู้ที่เข้ารับการรักษา


ผู้ที่สูบบุหรี่มีผลต่อการเข้ารับการรักษาจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ (Invisalign) หรือไม่

ถ้าผู้ที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ที่สูบบุหรี่สามารถเข้ารับการักษาแบบปกติเพียงแต่ระหว่างที่เข้าการรักษาแนะนำให้ถอดเครื่องมือทุกครั้งที่สูบบุหรี่เนื่องจากคราบนิโคตินจากบุหรี่อาจจะทำให้เครื่องมือจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ (Invisalign) เปลี่ยนสีหรือมีคราบได้


ผู้ที่เข้ารับการรักษาจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์(Invisalign) มีผลต่อการออกเสียงระหว่างพูดหรือไม่

ส่วนใหญ่แล้วผู้ที่เข้ารับการจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ (Invisalign) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จะไม่ส่งผลกระทบต่อการพูดหรือการออกเสียงแต่อย่างใด


ระหว่างที่เข้ารับการรักษาการรักษาจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์(Invisalign) มีวิธีการดูแลอุปกรณ์อย่างไรบ้าง

ผู้ที่เข้ารับการรักษาสามารถทำความสะอาดเครื่องมือจัดแบบใสอินวิสไลน์(Invisalign) ได้ง่าย โดยการใช้แปรงสีฟันแบบปกติทำความสะอาดเครื่องมือเบาๆโดยใช้น้ำอุ่นระหว่างทำความสะอาดหรืออุณหภูมิน้ำปกติและผึ่งให้แห้งก่อนนำเครื่องมือมาใส่ตามปกติ


ผู้ที่เข้ารับการรักษาควรจะดูแลสภาพฟันหลังเข้ารับการรักษาได้อย่างไร?

หลังจากผู้ที่เข้ารับการรักษาได้ใส่เครื่องมือครบตามแผนการักษาแล้ว ผู้ที่เข้ารับการรักษาควรใส่เครื่องคงสภาพฟัน “(Retainers)” เพื่อป้องกันไม่ให้ฟันเคลื่อนตัว โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์


Close sidebars